Kampanje na društvenim mrežama

Kampanje na društvenim mrežama su onaj segment koji intrigira mnoge korisnike. Veliki broj firmi nude odlične usluge i proizvode ali ne znaju kako da ih plasiraju. Društvene mreže to ne opraštaju i zato izostaje dobar efekat. Sve što je na internetu je javno a do Vas i nas je koliko i na koji nacin će taj sadržaj biti dostupan velikom krugu posetilaca.

Zato i koristimo Facebook, Instagram, Google+ , Twitter i Linkedin kako bi doprli do što većeg broja ljudi.

Facebook  marketing kampanje

Facebook kao društvena mreža sa najvećim brojem korisnika, pruža najviše mogućnosti da se sprovede dobro ciljano oglašavanje. Ali moramo napomenuti da nije svaka društvena mreža najpodesnija za svaki bisznis. U zavisnosti od vrste delatnosti, biramo najbolje rešenje za nastup na socijalnim mrežama.

Kampanje na društvenim mrežama možemo podeliti na organske i neorganske. Organske kampanje su sve one koje ne zahtevaju plaćene reklame. Tu se ide samo na plasiranje proizvoda kroz dobar content management. Tj., da se stvori dobar i privlačan sadržaj koji će privući određene ciljne grupe.

Kad smo kod ciljnih grupa, važno je odrediti i kome se obraćamo. Ako se desi da se obraćamo pogrešnoj publici, pogrešne starosti ili različitih interesovanja, jasno je da nećemo postiči nikakav efekat.

Neorganske kampanje podrazumevaju sadržaj čija se vidljivost povećava plaćenim reklamama. Takva kampanja ima jednu veliku prednost što možemo odrediti da se obratimo svima koji imaju ista interesovanja i targetirati geografske lokacije.

Sad se postavlja i pitanje kome poveriti posao jačanja društvenih mreža.

Izbor kompanije ili agencije za marketing kampanje

U Srbiji postoji veliki broj marketinških agencija ali se za neke od njih pokazalo da su jake samo na rečima a nikako na delu. Nismo ovde da kritikujemo njihov rad, mi smo tu da pruzimo kvalitetne usluge svojim klijentima i da zajedno sa njima napravimo sto bolji rezultat na drustvenim mrežama.

Koje su naše usluge?

– analiza tržišta

– analiza konkurencije i unapređenje njihove strategije

– kompletno vođenje kampanja i Vaših stranica

– kreativno osmišljavanje sadržaja za stranice , postovi, članci ( Content Marketing, Copywriting )

– interakcija sa korinicima na socijalnim mrežama – komentari , relevantne informacije o vašim proizvodima

– targetiranje određenih ciljnih grupa i još mnogo toga…

Ako imate potrebu za jačanjem društvenih mreža, vaših stranica , vaših sajtova, možete nam se obratiti u svako doba da zajedno osmislimo strategiju i Vaš nastup na društvenim mrežama.