Pisanje sadržaja i članaka za web ( copywriting ) je oblast koja se bavi profesionalnim pisanjem tekstova i kreiranjem sadržaja za web sajt, blog, facebook i ostale društvene mreže. Kreiranje sadržaja se radi i za reklamne kampanje, reklame proizvoda i usluga kao i za akcijske popuste i proizvode na akciji.

Go to Top