Project Description

Web sajt je rađen od nule po specifikaciji klijenta u programskim jezicima PHP i Javascript.  Klijent je zahtevao napredan admin sistem kojim će moći administrirati ceo sajt kao i sistem za upload dokumentacije od strane doktora. Svaki doktor može uneti kompletnu dokumentaciju pacijenta sa celokupnim detaljima zubarskog kartona. Omogućena je i funkcionalnost unosa fajlova specifičnog formata kao i unos fajlova putem kojih se kreira 3D animacija vilice za svaki pojedinačni slučaj.

Nakon što se unesu svi podaci za pacijenta, sistem automatski kreira i PDF fajl, koji svaki doktor može preuzeti za svaki pojedinačni slučaj koji je prvobitno uneo. Na taj način dobija kompletan karton pacijenta kao i potvrdu svih detalja pacijenta koje je uneo pri kreiranju slučaja.

Pogledajte sajt  One Smile