Email Marketing

Email Marketing

Email marketing ili imejl marketing kampanje su postale jako moćno oružje u iznalaženju velikog broja potencijalnih klijenata ili kupaca. Mnogi klijenti koji imaju svoje sajtove preko kojih nude svoje robe ili usluge, ne shvataju kolika je zaista moć ovakvih kampanja.

Troškovi marketing kampanja su mnogo manji u poređenju sa zaradom koju iste mogu da donesu.

Za email marketing koristimo profesionalni softver koji može podržati jako veliki broj mejlova. Za specifične potrebe klijenata , isti takav softver i programiramo.

By |2017-11-22T16:26:58+00:00September 3rd, 2016|Internet Marketing|0 Comments
Go to Top